Regulamin

REGULAMIN SKLEPU:

Postanowienia ogólne:

 1. Sklep prowadzony jest przez Certe Sport Sp. z o.o. ul. Złota 7/18 Warszawa 00-019, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w M.St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 5252652101 REGON 363990872 pod nr numerem KRS 0000607401, zwaną dalej „Certe Sport  Sp. z o.o.”  lub „Sklepem”.
 2. Adres do: zwrotów/wymian/reklamacji: Certe Sport Sp. z o.o. ul. Lwowska 16, Sanok 38-500
 3. Stroną dokonującą zakupów (nazywany dalej: Kupujący, Klient) w sklepie certesport.pl jest konsument w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Jeśli Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 4. Na wszystkie zamówione przedmioty wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
 5. Warunkiem przeprowadzenia transakcji jest rejestracja Klienta w sklepie lub wypełnienie formularza zamówieniowego. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub je wycofać do momentu wysłania towaru.
 6. Koszty wysyłki podane są dla przesyłek realizowanych na terenie kraju. Zamówienia realizowane są na terenie Polski.
 7. Ceny podane w sklepie zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 8. Zawartość Sklepu nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie ofertę zakupu wybranego przez siebie towaru. Umiejscowione na stronach sklepu treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 9. Przedstawione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 10. Wysyłanie do Kupującego przez sklep wiadomości marketingowych uzależnione jest od wyrażenia przez Kupującego stosownej zgody w trakcie zakładania konta w sklepie, zgoda ta może być w każdej chwili odwołana przez Kupującego.

 

Potwierdzenie i realizacja zamówienia:

 1. Zamówienie w sklepie realizowane jest poprzez wypełnienie formularza lub telefonicznie. Następnie sklep weryfikuje czy zamówienie może być przyjęte do realizacji. Po przyjęciu zamówienia sklep przesyła do Kupującego potwierdzenie drogą elektroniczną poprzez e-mail, z chwilą tą zawarta zostaje umowa sprzedaży na odległość. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta danych adresowych do wysyłki towaru, wraz z adresem e-mail i nr telefonu.
 2. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) zastrzegamy sobie możliwość odmowy potwierdzenia zamówienia, jeżeli nie ma technicznej możliwości jego realizacji.
 3. Płatność za złożone zamówienie możliwa jest poprzez serwis Payu.pl, Przelewy24.pl, wpłatę na konto Sklepu lub poprzez zapłatę przy odbiorze (za pobraniem) oraz podczas odbioru osobistego. W przypadku braku wpłaty za towar w terminie 7dni, zamówienie zostanie anulowane i Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez e-mail.
 4. Koszty wysyłki podliczane są automatycznie podczas składania zamówienia i zgodne są z tabelą kosztów wysyłki, zależną od formy wysyłki i rodzaju zamawianego towaru.
 5.  W momencie odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, stanu przesyłki pod względem uszkodzeń powstałych w transporcie oraz jej kompletności w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego.
 6. Zgodnie z Prawem Przewozowym Kupujący, stwierdzając uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej, która ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu reklamacyjnego.
 7. Realizacja zamówień odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka pocztowa 24 lub odbiór w punkcie), firmy kurierskiej Inpost, paczkomaty Inpost.
 8. Wysyłka towarów odbywa się codziennie w dni robocze. Zamówienia wysyłamy w ciągu 24h od dnia otrzymania wpłaty lub dyspozycji wysyłki za pobraniem. W wyjątkowych przypadkach czas wysyłki może zostać wydłużony do 48h.
 9. Wysyłki realizowane są na terenie Polski.

 

Prawo do odstąpienia od umowy:

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej Sklep Internetowy do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie w dowolny sposób (przykładowo pismo może zostać wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną - pod wskazany adres: Certe Sport Sp. z o.o. Lwowska 16, Sanok 38-500, bok@certesport.eu). W przypadku otrzymania odstąpienia sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie informacji. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Kupujący ma obowiązek odesłać towar w ciągu 14 dni od daty przesłania oświadczenia, a Sklep w tym samym czasie zwróci Kupującemu wpłaconą kwotę. Sklep może jednak wstrzymać się ze zwrotem środków do czasu otrzymania przedmiotu. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych przez wybór przez Kupującego formy wysyłki innej niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przedmiotu oferowany przez Sklep). Zwrot płatności wykonywany jest w taki sam sposób w jaki Kupującego dokonał wpłaty, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu. Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, oprócz kosztów odesłania do Sklepu przedmiotów, których tyczy się odstąpienie. Zwroty towarów dokonywane są na adres: Certe Sport Sp. z o.o ul. Lwowska 16, Sanok 38-500
 4. Zgodnie z przepisami prawa Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Kupujący ma również możliwość wymiany towaru na inny w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie rzeczy.
 6. Jeżeli Kupujący korzysta z prawa odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sklep rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący ma wtedy obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.
 7. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta - prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupujacego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupujacego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której Kupujący wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupujacemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Gwarancja:

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, bez wad i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, objęte są gwarancją producenta. Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, następuje zgodnie z warunkami gwarancji. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.
 2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru, uprawnienia określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).
 3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi, jednak nie jest to obowiązkowe. Zgłoszenia z tytułu rękojmi prosimy składać do Sklepu pisemnie, lub na adres e-mail: bok@certesport.eu
 4. W razie stwierdzenia wady przedmiotu Kupujący powinien odesłać towar na nasz adres (Certe Sport Sp. z o.o. ul. Lwowska 16, Sanok 38-500), koszty odesłania towaru ponosi Sklep lub zostaną one Kupującemu zwrócone. W sytuacji, gdy Kupujący decyduje się na samodzielny zwrot wadliwego towaru, nie powinien korzystać z przesyłek „za pobraniem”. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w czasie 14dni i w tym czasie Kupujący pisemnie zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej.
 5. Sklep ma obowiązek dostarczania przedmiotów i towarów wolnych od wad oraz odpowiada za wady przedmiotów na zgodnie z przepisami zawartymi w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 6. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku gdy wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 

 

Dane osobowe:

 1. Poprzez rejestrację w Sklepie lub złożenie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych podczas zamówienia lub przy rejestracji konta, w celu realizacji przez Sklep umowy  zakupu na odległość (w tym do wysyłki towaru, bieżącej korespondencji, wystawienia faktury VAT). Kupujący podczas wypełniania formularza może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Certe Sport Sp. z o.o. Przetwarzamy dane osobowe Kupującego tylko w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 922). Kupujący ma prawo ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Ujawnienie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne – jednak niektóre dane są niezbędne do wysyłki przedmiotów. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisów prawa.

 

 

Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01-11-2018r. W przypadku jego zmiany Kupujący zostaną poinformowani o jego zmianie poprzez przycisk akceptujący zmianę regulaminu oraz poprzez podane przez Kupującego sposoby komunikacji. Kupujący nie zgadzając się ze zmianami regulaminu ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w każdym, dowolnym czasie.
 2. Treści umieszczone na stronach internetowych Sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies
 4. W chwili otrzymania przez Kupującego dostępu do Konta, pomiędzy Sklepem a Kupującym zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Kupujący może od tej umowy odstąpić w trybie natychmiastowym - w dowolnym momencie poprzez przekazanie Sklepowi informacji o chęci odstąpienia.
 5. Prawem rozstrzygającym ewentualnych sporów związanych z regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 6. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet związane jest z ryzykiem, dlatego w celu minimalizacji zagrożenie ważne jest, aby Kupujący posiadał zainstalowany i zaktualizowany program antywirusowy. Jako sklep, poza treścią będącą składnikiem świadczenia usług droga elektroniczną, wprowadzamy do systemu informatycznego, którym posługuje się Kupujący następujące dane: Cookies. Dodatkowo wysyłamy Kupującemu informacje drogą mailową oraz sms dotyczące postępu realizacji zamówienia.  

 

 

Informacja o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń dla Kupującego:

- W razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, Kupujący może wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np.http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html); 
- wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego w Krakowie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823, (np. http://.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/mediacje/);
Niezależnie od powyższych Kupujacy może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów (np. http://www.bip.krakow.pl/?id=400).

- Dodatkowe niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

 

- Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.: na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami 
i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących 
do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy


Załącznik nr 2
Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego